РЕЗЕРВИРАЙ
(56+61) 2723 303
РЕЗЕРВИРАЙ

Кодекс за поведение на отговорен Туристическа

Една от стратегическите цели на Националната служба по туризъм (SERNATUR) е да "насърчава и гарантира цялостното развитие на териториите, за да допринесе за устойчивото развитие и устойчивост на дестинации и туристически продукти", който също е един от шестте стълбове на националната стратегия за туризъм и е един от приоритетите на Министерството на икономическото развитие и туризма.
Close