Reserva ara
(56+61) 2723 303
Reserva ara

Codi de Conducta del Turista Responsable

Un d'objectius estratègics del Servei Nacional de Turisme (SERNATUR) consisteix a "fomentar i vetllar pel desenvolupament integral dels territoris per així, contribuir amb la sostenibilitat i sostenibilitat de les destinacions i productes turístics", que és a més, un dels sis pilars de l'Estratègia Nacional de Turisme i és una de les prioritats del Ministeri d'Economia Foment i Turisme.
Close